وزارت تجارت: واردات نفت از ایران برای 4 ماه تمدید شد
بسته دیگر 40 میلیون دالری به کابل رسید
چهل میلیون دالر کمک نقدی بشردوستانه به بانک مرکزی تحویل داده شد
بانک مرکزی به مکتوب منسوب به استخبارات واکنش نشان داد
وزارت تجارت قرارداد خرید مواد سوختی و گندم را با روسیه امضا کرد
یونیسف 36 مکتب تخریب شده در هلمند را بازسازی می‌کند
الکوزی: شرکت‌های چینی در افغانستان سرمایه گذاری نمی‌کنند
بانک مرکزی فردا 11 میلیون دالر به فروش می‌رساند
امریکا نزدیک به 330 میلیون دالر دیگر به افغانستان کمک می‌کند
برنامه جهانی غذا به 50 هزار نفر در افغانستان حرفه آموزش داده است
پربازدیدترین