باشندگان بامسرای بامیان از مؤسسه وطن بخاطر نابودی صدها جریب زمین زراعتی‌شان شکایت دارند
طالبان: جمع‌آوری اطلاعات در مورد مشکلات اقوام را آغاز کردیم
طالبان: کمپلکس‌های زراعتی و تجارتی تقویت شوند
طالبان در ولسوالی اشترلی دایکندی گله دختر را منع کردند
از سرگیری تظاهرات علیه قانون تقاعدی در فرانسه
طالبان مرا می‌زدند که از کدام کشور برای تظاهرات پول می‌گیری!
کوچی‌ها به گونه بی‌سابقه به پنجشیر هجوم برده‌اند
باشندگان شمالی از دسترسی نداشتن به انرژی و برق رنج می‌برند
سرپرست وزارت معارف طالبان برای بازگشایی یک مدرسه به بامیان رفت
شمار از کارمندان تخنیکی خط آهن جهت فراگیری آموزش به ایران رفتند
خواندنی
پربازدیدترین