>> جمهور - ارسال اين مطلب به دوستان - سرپرست وزارت دفاع طالبان با نماینده اوزبیکستان دیدار کرد
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( سرپرست وزارت دفاع طالبان با نماینده اوزبیکستان دیدار کرد )) 
پربازدیدترین