> جمهور - ارسال اين مطلب به دوستان - اعدام دو نفر توسط طالبان در غزنی؛ یونما: مجازات اعدام فوراً متوقف شود
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( اعدام دو نفر توسط طالبان در غزنی؛ یونما: مجازات اعدام فوراً متوقف شود )) 
پربازدیدترین