۰

چرا اشرف غنی خائن ملی است؟

محمد جورکشانی
چهارشنبه ۶ ثور ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
چرا اشرف غنی خائن ملی است؟
خبط یا تصمیمی که در نتیجه آن، کشور و مردمی آسیب ببینند، همکاری با کشورهای متخاصم برضد منافع ملی، همکاری با گروههای متخاصم تروریستی و ضد مردمی و خیانت به اراده ملی، خیانت ملی است.

مطابق تعریفی که از خیانت ملی در قانون جرائم افغانستان خاصتا ماده 238 شده؛ موارد ذیل را شامل می شود:

 - عملی که در نتیجه آن اراضی کشور تماماً یا قسماً تحت حاکمیت دولت خارجی یا نیروهای مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گیرد یا استقلال کشور را به مخاطره اندازد.

- عملی که در نتیجه آن تمام یا قسمتی از اراضی تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از اداره آن خارج شود.
- تسلیمی نیروهای تحت امر به دشمن.

- واگذاری ‌تأسیسات، دیپوی اسلحه و مهمات، وسایط نظامی،‌ ذخایر مواد ارتزاقی یا استحکامات متعلق به نیروهای نظامی به دشمن بمنظور مساعدت آنها، یا فراهم سازی تسهیلات برای ورود دشمن به کشور.

- استخدام اشخاص، تهیه اموال یا تجهیزات نظامی برای دولت خـارجـی در حـال جنگ بـا دولت جمهوری اسلامی افغانستان یـا نیـروهـای مسلح در حـال جنگ یا منازعه مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

- افشای اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور به اشخاص یا دولت خارجی یا شخصی  که به نفع آنها کار می کند یا به گروه های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
 .....

اشرف غنی به حکم صریح قانون و تعاریف موجود، خائن ملی است و نام وی باید رسما بعنوان خائن ملی درج حافظه تاریخی مردم افغانستان شود. هزاران نفر از جوانان ما در اردوی ملی، امنیت ملی و پولیس ملی توسط طالبان در بی تدبیری و بی مبالاتی اشرف غنی شهید شدند، دهها هزار نفرشان آواره شدند و هزاران نفر شان همین حالا زیر تهدید و شکنجه طالبان قرار دارند؛ درحالیکه اشرف غنی بعنوان سرقومندان اعلای قوای مسلح، گریخته و در ابوظبی زندگی آرام و شاهانه دارد.

اما مواردی که با استناد به آن، اشرف غنی خائن ملی قلمداد می شود شامل موارد متعددی است که شک و شبهه را از ارتکاب وی به خیانت های ملی از بین می برد:
 
اشرف غنی آنچنانکه رحمت الله نبیل رئیس وقت امنیت ملی افغانستان و دادفر اسپنتا مشاور اسبق شورای امنیت ملی گفته و نوشته اند در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 در دو دور و از طریق تقلب و دزدیدن اراده ملی مردم افغانستان با حمایت و دخالت امریکا و بخشی از کشورهای عضو ناتو و مشخصاٌ انگلیس آراء مردم را دزدید و با حمایت امریکا بعنوان رئیس جمهور بر افغانستان تحمیل شد.
او در این زمینه دو خیانت را در سطح ملی مرتکب شد: اول خیانت به اراده عمومی مردم یک کشور، بطور واضح خیانت ملی است. دوم مطابق بند اول ماده 238 قانون جزا استقلال کشور را با این عمل رسماٌ و صراحتاٌ نه تنها به مخاطره افکند بلکه کاملاٌ از بین برد. بر همین مبنا وی همیشه مدیون یک یا چند کشور خارجی بود.
 
دومین خیانت ملی که از اشرف غنی سر زد، بی مسئولیتی در قبال خون عساکر امنیتی افغانستان بود. همچنانکه عبدالرحیم ایوبی نماینده پارلمان می گوید او با تعدادی از وکلای مطرح پارلمان به دیدن اشرف غنی می رود و از او می خواهند تدبیری بیندیشد تا جلو تلفات زیاد نیروهای امنیتی کشور گرفته شود؛ اشرف غنی می گوید که بگذار کشته شوند، اینها ملیشه ها هستند! بی تعهدی سرقومندان اعلای قوای مسلح به جان و سرنوشت نیروهای مسلح مصداق خیانت ملی است.

کاملا روشن بود که اشرف غنی عملاٌ در مورد تلفات بالای نیروهای امنیتی در جبهات جنگی بی تفاوت بود، مدیریت و مسئولیت تحرکات و تدابیر امنیتی را مستقیما به دست گرفته بود و در قبال نیروهای اردو مسئولیت داشت اما اهمیتی قائل نبود.
 
مورد سوم از خیانت ملی اشرف غنی، سپردن مراکز نظامی به مخالفان دولت و ملت افغانستان بود. تخلیه قول اردوها، تسلیم بی محابای تسلیحات به دشمن، سپردن مدیریت جنگ و امنیت به فرد غیر مسلکی که به معنای در خطر قرار دادن جان نظامیان افغان بود، آزادی هزاران تروریست طالب، نگاه مهربان قومی به تروریست ها، همگی جزو خیانت ملی اشرف غنی در این قالب قابل تعریف است. همه موارد مذکور تحت مسئولیت مستقیم اشرف غنی انجام شده اند.
 
مورد چهارم از خیانت ملی اشرف غنی، حذف هدفمندانه مردم از سیاست و حق انتخابات شفاف بود. دلسرد کردن مردم از حضور و اعتراض و مشارکت، سلب حق آزادی تجمعات از طریق انسداد راهها، به گلوله بستن و کشتن معترضان، خویش خوری ها و دزدی های بزرگ، سوء استفاده از قدرت برای حمایت از اطرافیان و حلقات خاص، حمایت از فساد اخلاقی و مالی زیردستانش همچون محب و فضای همگی از مصادیق خیانت ملی توسط فرد اول کشور، محسوب می شوند.
 
سپردن کشور به یک گروه تروریستی و به دشمن مردم، بارزترین مصداق خیانت ملی است. فرار بدون مسئولیت پذیری و رها کردن کشور به طالبان، مصداق روشن خیانت ملی است. تقلبات و تخلفات و مدیریت خیانتکارانه‌ی او باعث سقوط افغانستان و بیچارگی یک ملت شد.
 
تسلیم شدن با یک چپلک و شلوارِ خیس، به یک کشور همسایه به حیث رئیس جمهور افغانستان، ارتکاب خیانت ملی به آن کشور است.
 
خیلی از مسائل دیگر را نیز می توان به فهرست مصادیق ارتکاب خیانت ملی توسط اشرف غنی افزود. و انتظار می رود که فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری بطور قاطع و جدی این خیانت ها را تعقیب نموده و برای تثبیت چهره یک خائن ملی و برای ثبت اشرف غنی بحیث خائن ملی در حافظه تاریخی یک ملت مظلوم و تحت ستم همت نمایند.
 
محاکمه اشرف غنی بعنوان یک خائن ملی در محکمه صالح شاید بزودی ممکن نباشد اما او حتما باید در ذهن و ضمیر مردم افغانستان بعنوان یک خائن ملی ثبت و محاکمه شود و تاوان تمامی خیانت ها و جنایت هایش را بپردازد.
 
محمد جورکشانی- خبرگزاری جمهور
 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


رضا ف
Iran, Islamic Republic of
جناب صاحب مأمون رزاق برنامه ی خائن ملی افغانستان را تشریح کرد و حکم اشرف غمی احمد زی مرگ است به چوبه ی دار !!!
پربازدیدترین