۰

بگذارید نفس بکشد!

کمال‌الدین حامد
سه شنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۴
معیارهایی مانند رعایت حقوق بشر در غرب تا آنجا اهمیت می یابد که به صورت یک " شو" تبلیغاتی عمل کند و ایادی شان با آن یدک بکشد که در نهایت به چند تا نمایش همجنس گرایانه پایان یابد و الا، غرب کمتر از هرکسی اجازه میدهد که همۀ مردم به آنچه می خواهند واقعا برسند.
بگذارید نفس بکشد!
" نمیتوانم نفس بکشم "
" بگذارید نفس بکشد! "

جملۀ نخستین همان چیزی است که فلوید زیرپای سه نفر پولیس فدرال درحالیکه مراحل پایانی زندگی خود را طی میکند، میگوید و در شبکه های اجتماعی به عنوان نماد "نژاد پرستی " زیرلایۀ دموکراسی دست بدست میگردد.

جملۀ دومی چیزی است که متهمان نقض حقوق بشر از جانب آمریکا مانند چین وایران دربرابرآن جملۀ اولی به عنوان نماد واهرم طعنه آمیز علیه استاندارد دوگانۀ حقوق بشری در آمریکا به شبکه ها داده اند.

بی ملاحظه به روابط خصمانه میان آمریکا ودشمنانش باید گفت که نحوۀ مدیریت وبرخورد دولت آمریکا با اپیدمی کرونا وبعدا مورد تعذیب کشی فلوید سیاه پوست چند نکته را به عنوان درزهای عمیق به سطح آمده در آمریکا میتوان دید:

1. آنگونه که درسالهای گذشته آمریکا به عنوان تک قدرت جهان برخی را مانند چین وایران با قهروناز سرکار می آورد وبرخی دیگررا مانند شیخ های خلیج با تحقیر و ابرو درهم کشیدن به تملق وا میداشت، دیگر از آن موقعیت برخوردار نیست وعلل سیاسی _ اقتصادی مختلفی برای آن وجود دارد.

2. ترامپ ازقماش دیگری است وغیرمنتظره تر از آنچه تصور می شد وبرخلاف تمام کسانیکه در آغاز با آنها کار را شروع کرد واین مضاف برعلتی شد که آمریکا را غیرقابل اعتمادتر نسبت به هر زمان دیگری معرفی کرد.

3. بدون شک که " رسالت دموکراسی آمریکایی " و" حقوق بشرلیبرالی " از همان آغاز یک چماق برای بهره برداری هژمونی غرب بود ولی به لحاظ موضوعی میتوانست راهی برای تأمین حقوق انسانی و دفع استبدادسیاسی باشد که با ریاکاری غرب آرام آرام جای خود را به گونه‌ای به نژاد گرایی میدهد.

4. آنگونه که دیده می شود، معیارهایی مانند رعایت حقوق بشر در غرب تا آنجا اهمیت می یابد که به صورت یک " شوی " تبلیغاتی عمل کند و ایادی شان با آن یدک بکشد که در نهایت به چند تا نمایش همجنس گرایانه پایان یابد و الا، غرب کمتر از هرکسی اجازه میدهد که همۀ مردم به آنچه می خواهند واقعا برسند.

6. آسیب دیدگی زیرلایۀ آمریکایی را حوادث خلیج فارس، کرونا واعتراضات اخیر به سطح آورد و نشان داد که از آمریکا حتی حوصله برخورد با چند تا نفتکش ایرانی را در حیاط خلوت آمریکای جنوبی گرفته است وآرام آرام از شیربودن به‌طرف " فیل پیر" شدن در حرکت شده است.

7. به هرصورت نقض حقوق وکرامت انسانی هنوز درد مزمن بشریت است که توسط هرنظامی أعم از دینی، قومی، دکتاتوری، دموکرات وامثالهم اگر صورت میگیرد محکوم است و نشانگر توحش در لایه های مختلف جوامع ناقض ونظام ها می باشد.

کمال‌الدین حامد/ استاد دانشگاه
خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین