دو کارمند کمیته سویدن در ننگرهار ناپدید شدند
جبهه مقاومت بر پاسگاه طالبان در پروان حمله کرد
جسد سوخته یک نظامی پیشین در جوزجان پیدا شد
هفت عضو یک خانواده به ضرب گلوله در بلخ کشته شدند
طالبان در پنجشیر 5 نفر به شمول دو نظامی پیشین را بازداشت کردند
جسد یک داکتر اختطاف شده در مقر غزنی پیدا شد
یک نظامی پیشین در سمنگان ربوده شد
جسد یک تاکسی‌ران پس از اختطاف در غزنی پیدا شد
یک داکتر جوان در بلخ کشته شد
بازداشت رجب و گل‌اندام؛ برادر رجب در مسیر راه تیر باران شد
پربازدیدترین