۰
نمایندگان مجلس:

عاملان دستبرد به قانون اساسی باید مجازات شوند

چهارشنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۰
شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که در قانون اساسی مصوب لوی جرگه ۱۳۸۲ دستبرد زده شده است و عاملان این دستبرد باید مجازات شوند.
عاملان دستبرد به قانون اساسی باید مجازات شوند
شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که در قانون اساسی مصوب لوی جرگه ۱۳۸۲ دستبرد زده شده است و عاملان این دستبرد باید مجازات شوند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ رمضان بشر دوست یک عضو مجلس نمایندگان در آخرین نشست عمومی مجلس در دوره شانزده هم گفت که در قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ تغییرات زیادی به دستور آقای کرزی رییس جمهور سابق افغانستان وارد شده است.
آقای بشر دوست افزود: "در قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ کمیته به دستور آقای کرزی و به ریاست آقای مجدیدی و عضویت آقای خلیل زاد و فاروق وردک به بهانه آوردن اصلاحات املایی تشکیل شد که کمیته تغییرات زیاد محتوایی را نیز در قانون اساسی مصوب لوی جرگه وارد کرده است".
به گفته وی، قانون اساسی که هم اکنون مورد اجرا قرار دارد، در پایان هر صفحه آن امضای سبغت الله مجدید رییس کمیته اصلاح قانون اساسی است و محتوای آن کاملاً با محتوای قانون اساسی مصوب لوی جرگه ۱۳۸۲ می باشد.
از سوی هم، شمار دیگری از نمایندگان مجلس نیز با تایید سخنان آقای بشر دوست، دست کاری در قانون اساسی را بزگرترین خیانت در حق مردم افغانستان یاد کردند.
محمد اکبری در این مورد گفت: "کسانی که قانون اساسی را دستکاری کرده اند بزرگترین خیانت را مترک شده اند ولی متاسفانه به این موضوع مهم کم ترین توجه هم صورت نگرفته است".
آقای اکبری افزود، کسانی که وثیقه ملی را به نفع خود دست کاری کرده اند باید مجازات می شدند.
عبدالطیف پدرام دیگر عضو مجلس نیز خاطر نشان کرد که در قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ دستبرد زده شده و عاملان این دستبرد باید مورد پیگرد قرار گیرند.
آقای پدرام تاکید ورزید که کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نمایندگان این موضوع را زیر بررسی دارد و در فرصت مناسب گزارش یافته هایش را با مجلس و مردم افغانستان شریک خواهد کرد.
قانون اساسی مصوب لوی جرگه ۱۳۸۲ جز بهترین قوانین اساسی در منطقه خوانده می شود ولی انتقادهای در مورد چگونگی اجرایی کردن آن نیز وجود دارد.
گفته می شود که بسیاری از مقام های عالی رتبه از سه نهاد دولتی، قانون اساسی را در بسیاری موارد نقض کرده اند.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین