۰
والی میدان وردک:

ولایت میدان وردک سخت مورد توجه طالبان قرار گرفته است

دوشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۷
یک روز برایم زنگ آمد، گفتند که رییس صاحب با شما صحبت می کند، من فکر کردم که رییس زراعت است. بعد دیدم که رییس صاحب جمهور بامن صحبت می کند. برای ما گفتند که زنده گل خان فرمان شما را به حیث والی میدان وردک امضا کردم و شما خود را آماده کنید و بروید! من متعجب شدم...
ولایت میدان وردک سخت مورد توجه طالبان قرار گرفته است


زنده گل زمانی والی ولایت میدان وردک است. آقای زمانی، هم نام وی نا آشنا است و هم چهره وی شناخته شده در میان مردم و حکومت افغانستان نیست اما او شخصا از سوی رییس جمهور غنی، هفت ماه پیش به حیث والی ولایت میدان وردک گماشته شده است.
آقای زمانی، قبل از آن که والی ولایت میدان وردک شود، در بخش زراعت با نهادهای خارجی در افغانستان فعالیت داشته و نیز با وزارت زراعت، همکاری نزدیک داشته است.
او در حالی به حیث والی میدان وردک تعیین می شود که این ولایت از لحاظ موقعیت استراتژیک در یک موقعیت حساس برای پایتخت قرار دارد که فقط فاصله میدان وردک با پایتخت، ۳۵ کیلومتر میرسد.


سپاس آقای زمانی که فرصت تان را در اختیار ما قرار دادید، نخست این که شما چگونه به حیث والی میدان وردک گماشته شدید؟
یک روز بعد از ظهر، برایم زنگ آمد و گفتند که رییس صاحب با شما صحبت می کند، من فکر کردم که رییسی در وزارت زراعت است که به من زنگ زده است. بعد دیدم که رییس صاحب جمهور بامن صحبت می کند. در این وقت رییس صاحب برای ما گفتند که زنده گل خان فرمان شما را به حیث والی میدان وردک امضا کردم و شما خود را آماده کنید و بروید. من متعجب شدم و اصلا فکرش را هم نمی کردم. من به رییس صاحب جمهور گفتم که آیا توانایی این ولایت را دارم؟ رییس صاحب گفت که بله من توانایی شما را می شناسم. من به خانه آمدم حتی به اقاربم هم نگفتم. ساعت هشت شب بود که از طریق تلویزیون ملی اعلام شد و نام من را هم حتی درست نوشته نکرده بودند که به حیث والی میدان وردک اعلام کرد و بعداً به ارگانهای محل این فرمان رسید و مکمل معرفی شد. ولی این گونه توقع نداشتم که من والی شوم.

آیا شما شناختی از این ولایت داشتید؟
بله من از این ولایت شناخت دارم. بخاطری که قبل از این دایرکتر Irc بودم و بعد از آن دایرکتر گلوبل پارتینرشیپ بودم، تمام این سپیدارهای مقام ولایت میدان وردک را من غرس کرده ام که اکنون به اندازه کافی رشد کرده است. تمام چنارهایی که هست تمام تخم های این چنارها را از ایالات متحده امریکا آوردم. وقتی که والی شدم، درخت هایی که غرس کردم، حالا همکاران من کسانی که در داخل و خارج هستند ایمیل می کنند و می گویند که والی صاحب حالا شما زیر چنارهای خود حکومت می کنید و حتی به قریه جات از این کارهای زراعتی کردم، در بسیاری از ولسوالی ها تطبیق کردم.

جناب آقای والی! حالا از لحاظ موقعیت استراتژیک میدان وردک بگویید که این ولایت چقدر برای ولایت های مرکزی و بخصوص پایتخت مهم است؟
در این مورد میخواهم اشاره کنم که این ولایت بسیار مهم است. زیرا مسیر شش ولایت از میدان وردک میگذرد که به کابل وصل می شوند و به همین خاطر است که دشمن به ولایت میدان وردک زیاد توجه دارد و به همین خاطر است که میدان وردک از لحاظ اقتصادی و امنیتی هم برای کابل مهم است و هم برای ولایت های مرکزی.

در خیلی از موارد، تهدیدهای امنیتی از ولایت میدان وردک، متوجه پایتخت است و ممکن است که طرح حملات تروریستی کابل نیز در میدان وردک ریخته شود. حالا عدم توجه به میدانشهر، چقدر می تواند کابل را آسیب پذیر بسازد؟
خب هم از نگاه اقتصادی کابل متضرر می شود، در کنار این که امنیت کابل آسیب پذیر می شود و از لحاظ مالی که به مرکز و ولایت های مرکزی، از میدان وردک می گذرد، نیز شدیدا متضرر خواهد شد. از لحاظ امنیتی و اقتصادی متضرر می شوند.

جناب والی، همگان از گروگانگیری در ولایت میدان وردک به ستوه آمده بودند، در مبارزه برای مهار گروگانگیری چی کاری را انجام داده اید؟
گروگانگیری در این ولایت قبلا صورت گرفته که البته در همین سال جاری بود. الحمدالله این گروگانگیری به این مبدل نشد کسی که اختطاف یا گروگان گرفته شده باشد و بعد کشته شوند، این مسایل از طریق شوراهای قومی بدون قوای اجرایی، حل شده است و مسایل اخیر، شکرخدا بین کوچیها و مردم ده نشین به گونه کامل حل شده است.

علت گروگانگیری ها چی بود؟
مسئله این بود که در اینجا بعضی مسایل حقوقی و زمینداری بین کوچیها و قوم هزاره بود، دشمن میخواست که از این شرایط کوچی و هزاره ها، سوء استفاده کنند و خوشبختانه این مسایل، رو به حل شدن است. وقتی که مسایل کوچی و ده نشین، حل شود، باز طالبان هم تحرک نخواهند داشت.

طالبان و سایر گروه های تروریستی، در ولایت میدان وردک، به چی تعداد میرسند و برنامه ها برای مهار این گروه ها چیست؟
تعداد گروه های بزرگ و کوچک در این ولایت، به ۱۳۵ گروه میرسد. این گروه ها این طوری گروه های قوی نیستند و به شکل چریکی سر خانه های مردم فیر کرده و دست به فرار میزنند. در این اواخر مردم در این ولایت متحد شدند و توانستند گروه های تروریستی را مهار نمایند. در همین سال تعداد گروه هایی که نام گرفتم، قوماندان های مهم شان که در این سال ۱۱ نفر بود، کشته شدند وقتی که فرماندهان شان کشته شوند، گروه ها خودبخود تضعیف می شوند، در فصل زمستان از طریق شوراهای قومی، تلاش دارم که خود اقوام را در برابر گروه های تروریستی، آماده کنیم تا جازه ندهند که علیه حکومت فعالیت کنند.

طالبان در ولایت میدان وردک به دنبال چی هستند؟
هم خود طالبان وهم مردم می فهمند که به این کارهایی که طالبان می کنند، حکومت را گرفته نمی توانند، این جا بسیار دوستان ما هستند که واقعیت ها را می فهمند. من یک کلینیک را در ناامن ترین ساحه این ولایت افتتاح کردم، در منطقه ای که هرگز آنجا کسی رفته نمی توانست، کسانی که میخواهند حکومت درست کنند، باید تاسیسات درست کنند و خدمات را برای مردم شان انجام دهند نه این که توسط مواد انفجاری تخریب کنند. من هشدار می دهم که طالبان هرگز موفق به ایجاد حکومت نخواهند شد.

گروههایی که در این ولایت فعالیت دارند، مربوط به کدام شبکه های بزرگ تروریستی می شوند؟
گروه هایی که برضد حکومت می جنگند، شبکه حقانی و طالبان هستند. برخی از گزارش ها هست که تمام شان در حدود ۱۳۵ گروه کوچک و بزرگ هستند. این گروه ها در ولسوالی ها و دهات جای دارند، در کوه ها و مکانی که دسترسی حکومت به آن جا محدود است و عملیات های شان زیاد جدی نیست.

آیا فعالیت های مسلحانه حزب اسلامی در این ولایت قابل مشاهده است؟
حزب اسلامی، تاحالا در عملیات های جنگی در میدانشهر علیه حکومت شامل نیستند و نمی جنگند که البته پیش از من، گروه هایی مخالف بودند که علیه حکومت می جنگیدند اما اسنادی نداریم که حزب اسلامی شامل این گروه ها بوده است. ولی شایعات بود که با آمدن من، حزب اسلامی برعلیه حکومت نجنگیده است بلکه در تامین امنیت میدانشهر، همکاری دارند.

به عنوان آخرین پرسش؛ در این اواخر گزارشهایی از خیزش مردمی برضد گروگانگیریها و قتل و... وجود دارد. نظرتان در این مورد چیست؟
یک چیز است که باید به شکل واضح بگویم که تا حالا شکایت ها وجود داشته و مقامات حکومتی تایید می کنند که به نام علی پور، فعالیت دارد و آقای علی پور علیه نظام فعالیت ندارد، بلکه یک خیزش مردمی است و برای خنثی کردن حملات مخالفان یا طالبان است. علی پور و افرادشان، آماده شده اند برای دفع حملات احتمالی کوچی ها و تا حالا علیه نظام کاری نکرده است. ما در تفاهم با علی پور هستیم که علی پور به تعداد ۶۰ نفر مسلح دارد و حالا این تعداد اضافه شده می رود. اما ما تاجایی که معلومات داریم به تعداد ۶۰ نفر مسلح دارد و می گفتند که غرض حملات ناگهانه طالبان و کوچی ها این گروه تشکیل شده است، لیکن حالا مسئله کوچی حل شده و طالبان باقی مانده اند، تفاهم کردیم با علی پور که نشست هایی داشته باشیم و فعالیت های علی پور را قانونی کنیم.
گفتگو از وحیدفرزان – خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین