سوله د امریکا او سیمې د ځینو هېوادونو ګډه ډرامه ده، غواړي د مجاهدینو دور تکرار کړي
سږ کال پر افغان ځواکونو ۴۹ نفوذي بریدونه شوي دي
لوستل کېدونکي
تر ټولو ډېر لیدل شوي